Оприлюднення інформації

По даним Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АФІНА-АВТО» внесена до реєстру 5 вересня 2014 року.

Статутний капітал страхової компанії станом на 31.12.2016 становить 43,5 млн грн.

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АФІНА-АВТО»

Ідентифікаційний код: 39380534

Місцезнаходження: код КОАТУУ – 8038200000, поштовий індекс – 01021, місто Київ, Печерський район, Кловський узвіз, 7

Перелік фінансових послуг: послуги у сфері страхування (65.12 Інші види страхування, крім страхування життя, 65.20 Перестрахування, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів, 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення)

Відомості про власників істотної участі:

Відомості про учасників:

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТО ІНВЕСТ”, індекс 01021, м. Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОФІНАНС”, індекс 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕГАГАРАНТ”, індекс 01021, м. Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками: відсутні

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками: бенефіціар та власник істотної участі – Заріпова Любов Антонівна; бенефіціар та власник істотної участі – Спащенко Ганна Миколаївна; бенефіціар та власник істотної участі – Мельник Катерина Володимирівна

Відомості про склад виконавчого органу: Директор – Мельник Олександр Павлович

Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлених підрозділів не має

Відомості про ліцензії:

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
  Серія та номер: АЕ №641941
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 09.06.2015 р. №1277
  Дата початку дії ліцензії: 09.06.2015 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 14.06.2016 р. №1258
  Дата початку дії ліцензії: 14.06.2016 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 11.08.2016 р. №1893
  Дата початку дії ліцензії: 11.08.2016 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 30.08.2016 р. №2059
  Дата початку дії ліцензії: 30.08.2016 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 15.11.2016 р. №2858
  Дата початку дії ліцензії: 15.11.2016 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

 • Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія:страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: 08.12.2016 р. №3078
  Дата початку дії ліцензії: 08.12.2016 р.
  Статус ліцензії: чинна
  Строк дії ліцензії: безстрокова

Інша інформація:

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту: страхова діяльність у формі добровільного страхування:

 1. наземного транспорту (крім залізничного)
 2. фінансових ризиків
 3. від нещасних випадків
 4. майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
 5. кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
 6. відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)

Вартості цієї послуги для клієнта: конкретна вартість послуги визначається відповідності до Правил добровільного страхування, враховуючи конкретні умови страхування (строк страхування, франшиза, предмет страхування тощо) та зазначається у відповідному договорі страхування.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: визначаються умовами відповідного договору страхування , ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення.

Порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування, а також в інших випадках, передбачених конкретним договором страхування.

Про намір достроково припинити договір страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового припинення договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків: сплати страхових відшкодувань або прийняття Страховиком обґрунтованих рішень про відмову сплаті страхового відшкодування.

Повернення платежів здійснюється протягом 10 (десять) робочих днів після припинення договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів: захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність, та законодавства про захист прав споживачів

Порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: cпори між Страховиком і Страхувальником вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у встановленому чинним законодавством порядку.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: у разі пропонування фінансових послуги, що надаються іншими фінансовими установами, розмір винагороди визначається згідно укладених договорах на підставі досягнутих домовленостей між ТДВ «СК «АФІНА-АВТО» та такими фінансовими установами.

Додаткову інформацію Ви зможете отримати, заповнивши форму запиту інформації:

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш телефон (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення