Звітність

Звітність

2017 рік

Звітність за 2017 рікЗвітність за 2017 рік

2016 рік

Звітність за 2016 рікЗвітність за 2016 рік

2015 рік

Звіт про власний капітал за 2015 р.Звіт про власний капітал за 2015 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Аудиторські висновки

2017 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2017 року. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2017 року.

2016 рік

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2016 року. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2016 року.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2016 року.АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АФІНА-АВТО» станом на 31.12.2016 року.

2015 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про річну фінансову звітність та річні звітні дані страховика - товариства з додатковою відповідальністю Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про річну фінансову звітність та річні звітні дані страховика – товариства з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “Афіна-Авто” станом на “31” грудня 2015 року